Свържете се с нас

Може да ползвате някои от долупосочените начини

По телефон

+359-878-251-095 | Мария Дерижан

+359-894-994-595 | Офис

На място

гр. Благоевград, ул. „Ген. Тодоров“ №12, ПК 2700

E-mail адрес

ms@trening.bg

Social Media

facebook